Yrityssähkön kilpailutus

Yrityssähkön kilpailutus

Suomalaiset yritykset kilpailuttavat sähköään edelleen huonosti verrattuna länsinaapureihimme. Esim hallin tai työtilan valaistuksen uusiminen energiatehokkaisiin led-valoihin voi tuoda säästöä.

Suomalaiset kuluttajat ja yritykset kilpailuttavat edelleen liian harvoin sähkönsä. Siinä, missä länsinaapurimme Ruotsissa kilpailuttavat vuosittain noin 15 prosenttia talouksista ja yrityksistä, Suomessa kilpailutus jää noin kymmeneen prosenttiin.

Yrittäjän kannattaa kilpailuttaa sähkönsä sillä se on ainut tapa saada kalliit hinnat pienemmiksi.

Mitä suurempi kulutus yrityksellä on, sitä tärkeämpää on kilpailuttaa sähköt. Näin saadaan sähköä myyvien yritysten hinnanmuutokset pysymään maltillisina.

Kilpailutus on vaivatonta niin kuluttajalle, kuin yrittäjällekkin.
Netistä löytyy paljon hyviä vaihtoehtoja ja suurimpaan osaan voi suoraan netin välityksellä tehdä uusi sähkösopimus. Sähkönmyyntiyrityksiin voi myös soittaa jos haluaa tehdä uuden sopimuksen.

Näin sähkön hinta muodostuu

Sähkön hinta muodostuu sähköenergian hinnasta, siirtopalvelun hinnasta ja veroista.

Sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa. Sen hoitaa aina oman alueen sähköverkkoyhtiö joka myös laskuttaa siitä.

Siirtomaksu ei muutu vaikka sähkö lähdetäänkin kilpailuttamaan.

Energiavirasto valvoo sähkönsiirron hinnoittelua ja se on myös kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan riippumaton asiantuntijavirasto.

Sähkön hinta taas muodostuu sähkön hankinnasta ja myyntityöstä sähkönmyyjälle aiheutuneista kustannuksista.

Energiahinta muodostuu perusmaksusta ja sähkön käytöstä riippuvasta kwh hinnasta.

Yrittäjä voi ostaa sähkönsä miltä yhtiöltä tahansa riippumatta siitä, minkä sähköyhtiön alueella yritys sijaitsee.

Verot. Sähköenergian myyntihinnan ja siirtomaksun lisäksi sähkölaskuun sisältyy arvonlisävero, sähkövero ja huoltovarmuusmaksu.